skip to Main Content

Într-un articol anterior v-am explicat cum se lucrează cu instrumentul Conditional Formatting, mai exact cu sub-comenzile Greater Than şi Less Than.
Acest articol va trata acelaşi lucru, doar că vom „automatiza” procesul de selectare a valorilor minime şi maxime.

Cum procedăm ?
– vom selecta toată coloana Preţ, mai puţin capul de tabel, folosind combinaţia de taste Ctrl+Shift+Down Arrow;
– vom accesa tab-ul Home, grupul de comenzi Styles, comanda Conditional Formatting;
– din meniul afişat vom accesa sub-comanda Highlight Cell Rules;
– din noul meniu vom accesa pe rând opţiunile Greater Than  şi Less Than;

Greater Than:
după ce vom specifica valoarea în funcţie de referinţă din celula de bază (a1), vom alege o formatare particularizată (b) şi vom edita detaliile (c).

Conditional Formatting - Greater Than & Less Than - Partea II

Less Than:
după ce vom specifica valoarea în funcţie de referinţă  din celula de bază (a1), vom alege o formatare particularizată (b) şi vom edita detaliile (c).

Conditional Formatting - Greater Than & Less Than - Partea II

După ce am realizat aceste formatări, vom realiza o sortare personalizată, în funcţie de culoarea celulelor.
Pentru a automatiza acest proces, am înregistrat o macrocomandă.

Sub CustomSort()
On Error GoTo err
    ActiveWorkbook.Worksheets("Produse IT").ListObjects("tblProdIT").Sort. _
            SortFields.Add(Range("tblProdIT[Pret]"), xlSortOnCellColor, xlAscending, , _
                           xlSortNormal).SortOnValue.Color = RGB(255, 255, 0)
    ActiveWorkbook.Worksheets("Produse IT").ListObjects("tblProdIT").Sort. _
            SortFields.Add(Range("tblProdIT[Pret]"), xlSortOnCellColor, xlAscending, , _
                           xlSortNormal).SortOnValue.Color = RGB(250, 191, 143)
    With ActiveWorkbook.Worksheets("Produse IT").ListObjects("tblProdIT").Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    End With
Exit Sub
err:
    MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
End Sub

Această macrocomandă va fi lansată prin simpla apăsare a butonului Go (a).

Conditional Formatting - Greater Than & Less Than - Partea II

Acum, scopul acestui articol era de a crea două reguli de formatare condiţionată, dinamice.
Dat fiind faptul că în momentul creări celor două reguli am specificat ca valori două celule – B2 (a) şi B3 (b) – tot ce trebuie făcut este să modificăm valorile din cele două celule şi să rulăm macrocomanda de sortare.

Conditional Formatting - Greater Than & Less Than - Partea II

[stextbox id=”info” caption=”Info” bgcolor=”ffffff”]Atunci când în tabel adăugaţi valori noi sau eliminaţi valori existente, este indicat ca tabelul să fie dinamic.
Acest lucru se poate realiza dacă utilizaţi instrumentul Table.[/stextbox]

Acest articol este o completare a punctului 6 din articolul How to Apply Conditional Formatting in Excel

(Visited 4 times, 1 visits today)

Cosmin Tătaru

Pasionat de blogging și tehnologie încă din 2009, Cosmin este aici să vă ajute să vă creșteți vânzările și productivitatea punând tehnologia la treabă pentru dumneavoastră.

Suport-Clienti
Mergeți sus