skip to Main Content

În exemplul de mai jos vă arăt cum se creează un userform, dar şi cum se inserează şi multiplică diverse controale.
În plus, am adus în discuţie şi procedura de Error Traping.

Codul din modulul modMain:
Sub Main()
frmIntroducereDate.Show
End Sub

Codul simplu (fără Error Traping):
Private Sub cmdNumeComplet_Click()
MsgBox "Numele angajatului este: " & txtNume.Text & " " & txtPrenume.Text, vbOKOnly + vbInformation, "Nume Angajat"
End Sub

Codul cu Error Traping:
Private Sub cmdNumeComplet_Click()
On Error GoTo err
MsgBox "Numele angajatului este: " & txtNume.Text & " " & txtPrenume.Text, vbOKOnly + vbInformation, "Nume Angajat"
Exit Sub
err:
Select Case err.Number
Case 424
MsgBox "Lipseste un control", vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
Case Else
MsgBox err.Number & " - " & err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
End Select
End Sub

Copiază codul

(Visited 13 times, 1 visits today)

Cosmin Tătaru

Pasionat de blogging și tehnologie încă din 2009, Cosmin este aici să vă ajute să vă creșteți vânzările și productivitatea punând tehnologia la treabă pentru dumneavoastră.

Suport-Clienti
Mergeți sus