skip to Main Content

În articolul de azi o să vă explic cum putem crea o interogare de tip UPDATE folosind VBA.

Crearea unei interogări de tip UPDATE în Visual Basic

În primul rând, am creat un formular.
Acesta conţine:
– 1 x combo box => cboProduse;
– 1 x text box => txtCantitateNoua;
– 1 x command button => cmdUpdateCant;
– 1 x label => lblFinish.

Crearea unei interogări de tip UPDATE în Visual Basic

Combo box-ul l-am legat de coloana de produse din tabelul tblProduse.
Codul din spatele butonului este următorul:

Private Sub cmdUpdateCant_Click()
On Error GoTo err
Dim UpdateCost As String
 'dezactivam alertele
 DoCmd.SetWarnings False
    'cream o interogare de tip update, tinand cont de obiectele din formular
    UpdateCost = "UPDATE tblProduse SET tblProduse.Cantitate_Disponibila = " & Me.txtCantitateNoua & _
                   " WHERE tblProduse.Produs = '" & Me.cboProduse & "'"
    'rulam interogarea
    DoCmd.RunSQL UpdateCost
    'anuntam finalizarea update-ului
    lblFinish.Visible = True
    lblFinish.Caption = "Actualizare finalizata"
 'activam alertele
 DoCmd.SetWarnings True
Exit Sub
err:
    Select Case err.Number
        Case 3144
            MsgBox "Completează câmpurile libere !", vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
        Case Else
            MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
    End Select
End Sub

Copiază codul

Baza de date creată o găsiţi în pagina de resurse.

Cum traducem codul ?
– am definit o interogare de tip UPDATE care va actualiza datele din tabel în funcţie de produsul ales în cboProdus;
– valoarea cu care va actualiza datele din tabel va fi preluată din txtCantitateNoua;
– pentru a nu fi deranjaţi de alerta de update, am dezactivat orice tip de alertă;
– în momentul în care update-ul se încheie, în lblFinish este afişat un text custom;

Crearea unei interogări de tip UPDATE în Visual Basic

– în cazul în care nu sunt completate toate câmpurile formularului, pentru ca interogarea să ruleze, este afişat un mesaj custom.

Crearea unei interogări de tip UPDATE în Visual Basic

(Visited 9 times, 1 visits today)

Cosmin Tătaru

Pasionat de blogging și tehnologie încă din 2009, Cosmin este aici să vă ajute să vă creșteți vânzările și productivitatea punând tehnologia la treabă pentru dumneavoastră.

Suport-Clienti
Mergeți sus