skip to Main Content

 În acest articol vă voi descrie paşii necesari pentru a crea un formular de conectare în Excel.
Mai mult, acestui formular îi vom adăuga şi o opţiunea de afişare/ascundere a parolei.

Descarcă resursa

[Aplicaţie] - Formular de Log In

Cum procedăm ?
– accesăm editorul VBA, folosind combinaţia de taste Alt+F11;
– meniul InsertUserForm: frmLogIn;
– meniul InsertModule: modMain;

În acel modul scriem următorul cod:

Sub Main()
    frmLogIn.Show
End Sub

Acest cod îl putem atribui unui buton, pentru a lansa formularul.

Mai departe, pe formular desenăm următoarele elemente:
– 2 x textbox => txtUserName şi txtPassword
– 2 x label;
– 2 x command buttons => cmdCancel şi cmdOk
– 1 x checkbox => chkShow

Pentru textbox vom stabili ca proprietatea PasswordChar să aibă valoarea * (steluţă) pentru a masca parola.

[Aplicaţie] - Formular de Log In

Codul folosit este:

Private Sub chkShow_Click()
    If chkShow.Value = True Then
        txtPassword.PasswordChar = ""
        chkShow.Caption = "Ascunde parola"
      Else
        If chkShow.Value = False Then
            txtPassword.PasswordChar = "*"
            chkShow.Caption = "Arata parola"
        End If
    End If
End Sub

Private Sub cmdCancel_Click()
    End
End Sub

Private Sub cmdOk_Click()
On Error GoTo err
    If txtUserName.Text = "Alexandru" And txtPassword = "1234" Then
        frmLogIn.Hide
    End If
Exit Sub
err:
    MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
End Sub

Cum traducem codul:
– dacă numele de utilizator şi parola se potrivesc cu cele specificate, formularul va dispărea, în caz contrat, nu se va întâmpla nimic;
– dacă bifăm opţiunea Arată Parola, parola va deveni vizibilă;

[Aplicaţie] - Formular de Log In

– dacă bifăm opţiunea Ascunde Parola, parola va fi mascată.

[Aplicaţie] - Formular de Log In

(Visited 3 times, 1 visits today)

Cosmin Tătaru

Pasionat de blogging și tehnologie încă din 2009, Cosmin este aici să vă ajute să vă creșteți vânzările și productivitatea punând tehnologia la treabă pentru dumneavoastră.

Suport-Clienti
Mergeți sus