skip to Main Content

Editorul Visual Basic ne permite să creăm diverse aplicaţii utile pentru lucrul cu programul Microsoft Office.
Astăzi o să vă arăt un exemplu în care creăm un log, ce va înregistra anumite detalii, în momentul în care deschidem workbook-ul ce conţine acel cod.
Rezultatul final, va fi acesta:
Info.xls accesat de Alexandru Dionisie 2011-06-01 la ora 18.15.41 (nume utilizator: Alexandru)
Adică: NumeWorkbook accesat de NumeUtilizatorOffice Data la ora Ora (nume utilizator: WindowsUserName).

Cum arata codul:
1) modMain (stochează codul de lansare al userform-ului):
Sub Main()
frmLogViewer.Show
End Sub

2) modJurnal (stochează codul care scrie în fişierul appdata):
Option Explicit
Sub LogInformation(LogInformation As String)
Dim FileNum As Integer
Dim Locatie As String
Locatie = ThisWorkbook.Path & "appdata"
FileNum = FreeFile
Open Locatie For Append As #FileNum
Print #FileNum, LogInformation
Close #FileNum
End Sub

3) modulul ThisWorkbook (stochează codul care spune modulului modJurnal ce informaţii să scrie în log la deschiderea workbook-ului):
Private Sub Workbook_Open()
On Error GoTo err
LogInformation ThisWorkbook.Name & " accesat de " _
& Application.UserName _
& " " _
& Format(Date, "yyyy.mm.dd") _
& " la ora " _
& Format(Time, "hh.mm.ss") _
& " (nume utilizator: " _
& Environ("UserName") _
& ")"
Exit Sub
err:
MsgBox err.Description, vbOKOnly + vbInformation, "Eroare"
End Sub

4) butonul de comandă cmdShowLog (încarcă conţinutul fisierului appdata în textbox-ul txtLogreader):
Private Sub cmdShowLog_Click()
Dim Filename As String
Dim FileLength
Open ThisWorkbook.Path & "appdata" For Input As #1
FileLength = LOF(1)
txtLogReader.Text = Input(FileLength, #1)
Close #1
End Sub

Această porţiune din cod: ThisWorkbook.Path & "appdata" înseamnă că se va accesa calea relativă (locaţia unde este stocat workbook-ul) şi se va deschide fişierul appdata.
Pentru textbox-ul txtLogReader se setează proprietatea Multiline=True, pentru ca macrocomanda să poata scrie pe mai multe linii.

(Visited 7 times, 1 visits today)

Cosmin Tătaru

Pasionat de blogging și tehnologie încă din 2009, Cosmin este aici să vă ajute să vă creșteți vânzările și productivitatea punând tehnologia la treabă pentru dumneavoastră.

Suport-Clienti
Mergeți sus