skip to Main Content

Folosind PowerShell avem posibilitatea de a audita contul de Office 365.
În acest articol vom folosi cmdlets pentru a extrage statisticile de conectare ale unui utilizator la căsuţa sa poştală.

Din motive de securitate, anumite elemente vor fi mascate.

Cum procedăm ?
– în PowerShell scriem comanda de mai jos, pentru a ne autentifica în contul de Office 365: $LiveCred = Get-Credential

PowerShell şi Office 365 - statistici conectare la mailbox

– acum, vom deschide o nouă sesiune în contul de Exchange: $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection

– dacă sesiunea s-a deschis cu succes, vom primi următorul mesaj: WARNING: Your connection has been redirected to the following URI: „https://pod51017psh.outlook.com/PowerShell-LiveID?PSVersion=2.0 „

– după deschiderea unei noi sesiuni, ne vom alătura acesteia, folosind următoarea comandă: Import-PSSession $Session

PowerShell şi Office 365 - statistici conectare la mailbox

PowerShell şi Office 365 - statistici conectare la mailbox

 ————————  ————————  ————————  ————————  ———————— 

După ce am parcurs paşii de mai sus, vom folosi cmdlet-uri pentru auditarea căsuţei poştale.
În primul rând, avem nevoie de ID-ul unic al utilizatorului pentru care dorim să obţinem informaţiile dorite.
Pentru a obţine acel ID, vom rula comanda Get-MailboxAuditBypassAssociation

Rezultatul:
RunspaceId         : a1f2e373-4319-467f-8875-xxxxxxxxxxxx
ObjectId           : alex
AuditBypassEnabled : False
Name               : alex
IsValid            : True
ExchangeVersion    : 0.10 (14.0.100.0)
DistinguishedName  : CN=alex,OU=tutoffice.onmicrosoft.com,OU=Microsoft Exchange Hosted Organizations,DC=eurprd07,DC=prod,DC=outlook,DC=com
Identity           : alex
Guid               : a2f9e148-32c1-4ac0-9136-xxxxxxxxxxxx
ObjectCategory     : eurprd07.prod.outlook.com/Configuration/Schema/Person
ObjectClass        : {top, person, organizationalPerson, user}
WhenChanged        : 04.08.2011 17:37:48
WhenCreated        : 04.08.2011 09:40:14
WhenChangedUTC     : 04.08.2011 14:37:48
WhenCreatedUTC     : 04.08.2011 06:40:14
OrganizationId     : eurprd07.prod.outlook.com/Microsoft Exchange Hosted Organizations/tutoffice.onmicrosoft.com – eurprd07.prod.outlook.com/Configur
                     ation/Services/Microsoft Exchange/ConfigurationUnits/tutoffice.onmicrosoft.com/Configuration
OriginatingServer  : xxxxxxxxxxDC002.eurprd07.prod.outlook.com

Din toată această listă, ne interesează valoarea GUID-ului: a2f9e148-32c1-4ac0-9136-xxxxxxxxxxxx

Ultima comandă pe care o vom da, este: Get-LogonStatistics
Această comandă ne cere un parametru: Identity (adică GUID-ul obţinut mai sus).

UserName ServerName LogonTime  LastAccessTime
Dionisie Alexandru DB3PRD0702xxxxx 09.08.2011 22:25 09.08.2011 22…
Dionisie Alexandru DB3PRD0702xxxxx 09.08.2011 22:25 09.08.2011 22…
Dionisie Alexandru DB3PRD0702xxxxx 09.08.2011 22:25 09.08.2011 22…
Dionisie Alexandru DB3PRD0702xxxxx 09.08.2011 22:26 09.08.2011 22…

După ce am obţinut rezultatele dorite, ne vom deconecta de la sesiunea curentă, folosind comanda: Remove-PSSession $Session

(Visited 7 times, 1 visits today)

Cosmin Tătaru

Pasionat de blogging și tehnologie încă din 2009, Cosmin este aici să vă ajute să vă creșteți vânzările și productivitatea punând tehnologia la treabă pentru dumneavoastră.

Suport-Clienti
Mergeți sus